Public Affairs

/Public Affairs
Public Affairs 2017-05-10T11:47:59+00:00

Public Affairs

Dzisiejszy świat to świat relacji. Każda organizacja, nawet ta najmniejsza, każdego dnia wchodzi we wzajemne relacje z Klientami, partnerami, lokalnymi władzami czy urzędami regulatorów i administracji rządowej.

Administracja ma przemożny wpływ na funkcjonowanie wielu naszych Klientów poprzez tworzenie norm prawnych czy też działalność regulacyjną. Budowanie i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy firmą czy organizacją, a administracją (samorządową, rządową) czy szerzej środowiskiem politycznym (partie polityczne, politycy, parlamentarzyści) jest dlatego niezwykle istotne.

PA (inaczej governmental relations czy local/self-governmental relations) należy jednak w sposób istotny odróżnić od działań lobbingowych. Działania PA skupiają się na budowie pozytywnego wizerunku, przyjaznych relacji, promocji idei. Lobbing zaś to działania zmierzające do wprowadzenie konkretnych rozwiązań do system prawnego.