Loading...
Metodologia 2017-07-20T15:31:19+00:00
Analiza
Strategia
Realizacja
Ocena

Budowa reputacji wymaga holistycznego podejścia do problemu.

Dlatego dbamy, aby działania PR były spójne ze strategią biznesową firmy czy projektu.

Jasny, namacalny cel

Pytamy o cele, problemy i wyzwania dnia codziennego. Analizujemy zawartość prasową, efekty akcji marketingowych czy kluczowych decyzji biznesowych. Wszystko po to, by proponowane rozwiązania odzwierciedlały zarówno krótko-, jak i długoterminowe potrzeby klienta.

Ankieta

Ocena ta odbywa się na bazie szybkiej ankiety. Wypełniana zarówno przez agencję, jak i klienta – co pozwala szybko skorygować działania po obu stronach.

Punkty kontrolne

Już na etapie planowania działań PR wspólnie z klientem ustalamy formę i harmonogram punktów kontrolnych, które pozwolą ocenić dopasowanie działań do potrzeb klienta. Nie pod koniec projektu, ale w trakcie!

Na każdym z tych punktów analizujemy konkretne aspekty projektu: czy zespół jest wystarczający i posiada wymagane kwalifikacje, czy obrane cele są nadal słuszne, czy zaplanowana strategia jest aktualna, czy mamy szanse zmieścić się w zaplanowanym czasie i budżecie, itp.

Mobilne zarządzanie projektem

Każdą pracę traktujemy jak projekt, który ma zadany zakres, czas i budżet. Dlatego chętnie pracujemy, wraz z klientami, na platformach online do zarządzania projektami, np. Asana czy Trello. Klient ma w nich podgląd statusu realizacji każdego zadania, może też aktywnie pracować z nami nad każdym elementem.

Chmura ułatwia nam pracę. Chętnie korzystamy z aplikacji typu Pocket czy Evernote, które pomagają dzielić się online notatkami, artykułami czy materiałami audiowizualnymi.

Metoda Punktów Kontrolnych. Zaczynamy!

Analiza wizerunku i możliwości klienta

Analiza wizerunku i możliwości klienta

Patrzymy na aktualną sytuację w branży, raporty, dane statystyczne i prognozy. Sporządzamy mapę interesariuszy projektu. Sprawdzamy, co pisały media, jakimi wątkami się interesują, a co może być ryzykowne. Robimy analizę SWOT możliwości klienta i na tej podstawie przechodzimy do tworzenia strategii.

Ocena

Ocena

Ustalamy sposoby mierzenia skuteczności działań i czas ewaluacji. Składają się na nie metody ilościowe – np. monitoring mediów, jak i jakościowe – np. ankiety wśród partnerów i klientów.  Do projektu wpisujemy częste częste punkty kontrolne, kiedy to weryfikujemy wzajemne oczekiwania. Dzięki nim możemy na bieżąco korygować przyjętą strategię.

Strategia komunikacji

Strategia komunikacji

Strategia jest niezbędna dla budowy  długoterminowego wizerunku klienta. Szukamy elementów, które trwale wyróżnią go na rynku. Precyzujemy tutaj cele i grupy docelowe, wybieramy narzędzia, którymi będziemy się posługiwać. Szacujemy budżet i środki. Na tej podstawie planujemy działania, zarówno kreatywne jak i standardowe.

Realizacja

Realizacja

Podstawą jest ustalony wraz z klientem szczegółowy plan działań. W planie tym rozpisane są zadania, osoby odpowiedzialne oraz terminy. Kładziemy nacisk na terminowość i wysoką jakość prac – monitorowanych przez klienta za pomocą narzędzi online. Jesteśmy kreatywni, elastyczni i zawsze chętni do współpracy.